บอกเล่าเก้าสิบปีที่ 2 ค.26/2565 สมาคมนักวิจัยประเทศไทยMOUกับบริษัทโพรแลค(ประเทศไทย) EP1/1