news-details

เมื่อเดือน เม.ย.2530 ร.อ.เดชา ปุญญบาล นำกำลังกองร้อย ทหารราบที่ 3031 จาก ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นครพนม เข้าโจมตี ผลักดัน และ ขับไล่ทหารเวียดนาม


เมื่อเดือน เม.ย.2530 ร.อ.เดชา ปุญญบาล นำกำลังกองร้อย ทหารราบที่ 3031 จาก ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นครพนม เข้าโจมตี ผลักดัน และ ขับไล่ทหารเวียดนาม ออกจากช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ได้สำเร็จ 
     
หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2531 ได้นำกำลังเข้าโจมตี ผลักดัน และ ขับไล่ทหารเวียดนาม ออกจากช่องโอบก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้สำเร็จ>> รับชมบน facebook Watch