news-details

พาณิชย์สุโขทัย ! เยี่ยมชมโรงงานปลอกเฉาะสับปะรดภูแล

  วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมโรงงานปลอกเฉาะสับปะรดภูแล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 บ้านโป่งพระบาท(ภูแล) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายศรีเนตร์ ธนาคำ กำนันตำบลบ้านดู่ และผู้ใหญ่สมชาติ วรรณคำ ให้การต้อนรับ

สับปะรดพันธุ์ภูแล เมื่อปี 2520 อ.เอนก ประทีป ณ ถลาง อาจารย์คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำสายพันธุ์ภูเก็ต(บ้านเกิด)มาผสมกับสายพันธุ์นางแล ของจังหวัดเชียงราย มีผลเล็ก หวาน ฉ่ำ กรอบ