news-details

อาสาศิลปินมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยกทีมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมให้กำลังใจประชาชน สู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่อง


วันนี้  17 พฤษภาคม 63 คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย คุณธีรวุฒิ คำภิมาบุตร หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ยกทีมอาสาสมัคร และอาสาศิลปิน นำโดย คุณสัญญา พรนารายณ์ 

คุณสดใส โรจนวิชัย  (สดใส รุ่งโพธิ์ทอง) คุณศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) คุณธีรชาติ ธีราวิทยางกูร (อู๊ด เป็นต่อ) และคุณเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา (หม่ำ จ๊กมก) ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา และน้ำมันพืช บรรจุถุงผ้า แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ณ บริเวณอาคารหลังสำนักงานชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2 และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

“ถุงยังชีพมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ได้ริเริ่มออกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามชุมชนต่างๆ นับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 63 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งด้านที่มูลนิธิฯ ได้ขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติมลงสู่ชุมชนภายหลังจากที่มูลนิธิฯ ได้ออกแจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) นอกจากนี้ด้านการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน มูลนิธิฯ ได้จัดทีมหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมอาสาสมัคร การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน 

เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะเป็น แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเน้นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นและผู้สูงอายุ นับตั้งแต่เดือนเมษายน 63 ที่ผ่านมา คิดมูลค่าการช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4.4 ล้านบาท


ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมคม (Social Distancing) พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับ

แม้ว่าขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะดีขึ้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงประสาน และประเมินสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจ ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปพร้อมกัน